Språkprinsipper og SEO

Jeg dyrker det norske språk. Finnes det et norsk alternativ til et engelsk ord synes jeg at vi bør bruke det. Utvanning av språket vårt synes jeg er uheldig, og jeg blir flau på andres vegne når jeg hører folk som prater annenhvert ord engelsk. Dette er spesielt utbredt i to av de miljøene jeg holder meg i. Både ski- og brettfolk, og mennesker som jobber med digital kommunikasjon, bruker veldig mange utenlandske begreper.

Jeg jobber mye med søkemotoroptimalisering, og her er dette et stort problem. Dersom man bruker de ordene og begrepene som Ola Dunk bruker, vil man få mer trafikk til sine nettsider. Hvor langt skal man da dra sine språkprinsipper på nett?

For eksempel bruker man i Norge nesten fem ganger så ofte det engelske ordet «portfolio» som det norske «portefølje». Hva gjør man da når man skal presentere sin portefølje på nett? Skriver man portefølje for å bruke korrekt språk, eller velger man portfolio for å øke den digitale synligheten?

Hva synes du?

Brukertesting på kaskjer.com

Dersom du driver et nettsted, eller har interesse for gode brukeropplevelser, god brukervennlighet og høy brukbarhet, har jeg en god nyhet. Her vil jeg publisere brukertester av ulike nettsteder som jeg har gjort. Problemstillingene er ikke fabrikerte, det vil si at jeg tar opp reelle situasjoner jeg opplever på nettet.

Dette gjør jeg av tre årsaker:

  1. Jeg gir eierne av nettstedene mulighet til å se egne styrker og svakheter. Brukertesting nedprioriteres ofte under utvikling, for å spare kostnader. Her får de en gratis test, av og med meg.
  2. For å vise at brukertesting kan gjennomføres på en enkel måte, og betyr mye når man skal lage gode brukeropplevelser på nett. Kanskje gjør jeg Internett til et bedre sted å være?
  3. Det er dette jeg jobber med, og ved å påpeke styrker og svakheter hos andre vil jeg dra lærdom av det og dermed kunne høyne kvaliteten på eget arbeid.

Først ut: brukertest av terrengsykkel.no.