Kort oppdatering fra Sommerturnéen

Ole Ivars suger, Røldal går på helsa løs. Polo Finnes I sedan!!! Øvre Årdal er fett som fy. Fiskern og Malern er sjef. Lom har Norges drøyeste Playmorafting forhold. Oslo suger, men Kragerø blir gøy..

Publisert
Kategorisert som Blogg

Av Ping

Ping: av latin; Pingus magnificus. Menneskelignende skapning, nært beslektet med både delfin, fjell-ape og snørev. Trives best i alpine fjellstrøk, men kan også treffes i mer eller mindre urbane strøk, eller ved havet. Arten bedriver ofte mye av sin tid til matsanking, slik at den kan sette ut på kortere eller lengre reiser vekk fra sin bopel for å treffe beslektede arter. Arten observeres ofte sammen med beslektede og likesinnede arter i fri utfoldelse, oftest er det i lek, men også etter å ha fått i seg gjæret frukt.