Søknad vedrørende utsettelse med førstegangstjeneste grunnet utdanning- innvilget, høgskole

1 Bakgrunn
Vernepliktsverket (VPV) viser til din søknad vedrørende utsettelse med førstegangstjeneste
2 Drøfting
Din søknad vedrørende utsettelse med førsegangstjeneste er innvilget og den tilsendte innkallingen annuleres. Utsettelsen gjelder for førsegangstjeneste i perioden 07.01.04- 31.07.04 (ikke rare utsettelsen denne gang)
Forsvaret gjennomgår for tiden store strukturelle endringer. VPV vil derfor påpeke følgende:
– Du kan få innkalling til en annen våpengren og annet tjenestested (får virkelig håpe det skjer)
– Tjenestetidens lengde kan bli endret (til det kortere)
– Ny innkallingsdato for fremmøte til tjeneste kan ikke fastsettes pr. dags dato. (måtte det ta lang tid)
Endelig innkalling vil du motta ca 3 måneder før oppmøtedatoen
3 Konklusjon
Søknaden innvilges med utsettelse.
Du vil tidligst bli innkalt til førstegangstjeneste fra 31.07.04

Det er ikke mye romslighet blant disse folkene..

Publisert
Kategorisert som Blogg

Av Ole Kristian

Dag og natt. Soss og rølp om hverandre. I et sekund styrer han rundt med skinnhanskene sine og spiller golf med dyre solbriller. I neste sitter han med brennevinsflasken mens han dytter i seg hele chillier på høykant.