Minnesiden er «flyttet»

Hennings Minneside er «flyttet» til samme plattform som Kaskjer. Dette er gjort for å slippe vedlikehold med sidene. I forbindelse er det gjort noen endringer. Dessverre er det ikke lengre mulig å sende inn hilsener. Grunnen er økt mengde spam. Dersom du ønsker å legge inn en hilsen kan denne sendes på e-post til meg. Galleriet er også lagt om. Filmene er lagt inn via Youtube som gjør at flere får dem opp. I tiden fremover vil det bli lagt ut flere filmer, og dette vil bli annonsert her.

Dersom du opplever noen av endringene som problematiske er det fint om du sier i fra.

Publisert
Kategorisert som Blogg

Av Anders Ekkje Slettebø

Anders er en 80-modell som bor i Sandnes. I det daglige jobber han som webanalytiker i Webstep. Når han ikke jobber henger han med samboer, to barn og hund.