6. november

Sett av dagen i den syvende sansen din allerede nå. Det smeller nemlig når Meluri og meg inviterer til sekstiårskalas. Alle er velkomne, men ingen personlige innbydelser vil bli utsendt. Legger min lit til ryktebørsen. Info om tema, sted og klokkeslett kommer! Wagga!